När det är svårt....

  • Ibland behöver man hjälp med att ringa in hur problemen ser ut och vad man vill förändra
  • Ibland kan man hamna akut i en svår situation som man behöver prata om.
  • Ibland kan en förändring eller omställning i livet leda till en personlig kris med ångest, stress, oro, sömnproblem, olika blockeringar eller nedstämdhet som följd.
  • Ibland är krisen förknippad med dödsfall, skilsmässa eller problem i relationen till barn, föräldrar eller andra närstående.
  • Ibland hittar man inga tydliga orsaker till sina problem. De kan också ta sig uttryck i kroppsliga besvär, kanske magkatarr, huvudvärk eller smärtor utifrån ständiga muskelspänningar.
  • Ibland har man kämpat länge med dålig självkänsla, ätstörningar, missbruk, konflikter, skuldproblem, fobier eller andra psykiska svårigheter, utan att kunna komma tillrätta med dem på egen hand.
  • Ibland har man som barn inte fått med sig förmågan att hantera starka känslor. Kanske kände man sig inte sedd eller tagen på allvar.
  • Ibland behöver man stöd i att få tillbaka tilltron till livet, uppleva en mening i tillvaron och en känsla av sammanhang.
  • Ibland har krisen med arbetet att göra, man kan ingå i en arbetsgrupp som behöver hjälp för att kunna fungera konstruktivt tillsammans.

Exemplen ovan är situationer när är det viktigt med en samtalspartner som kan hjälpa till att finna vägar vidare i livet, då kan psykoterapeutisk hjälp vara ovärderlig.