Om mig

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av människor i olika livssituationer. Jag har en psykodynamisk bakgrund vilket för mig innebär en helhetssyn där jag försöker att möta dig på det sätt som passar din unika situation. Mitt arbetssätt är lösningsfokuserat med korta och långa terapier, också stödsamtal och akut krishantering. Ibland arbetar jag med par eller andra konstellationer av ungdomar och vuxna.  Även ren gruppterapi, som ibland kan ge särskilda möjligheter. Naturligtvis arbetar jag också gärna med utbildningsterapi.

Det mänskliga samtalets möjligheter är mycket stora. Ibland kan dock andra metoder tillföra något. Jag arbetar ibland med drömmar och bilder och använder i  vissa fall exempelvis hypnos som ett underlättande hjälpmedel.

Det viktigaste i det fascinerande utforskningsarbete som psykoterapi innebär, är att du kan känna förtroende för din terapeut som samarbetspartner. Det är grundläggande och mycket viktigare än vad psykoterapimetoden kallas.

Jag är medlem i :
Sveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna – en organisation för privatpraktiserande psykologer
RPC – Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Ulla Lundberg

Sveavägen 2A
702 14 Örebro
070 - 207 62 68
psykoterapi@ullalundberg.se